شناسه : 225
شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 13:47 2020-2-15 13:47:05

قرار بود هر کس عروسک یه حیوان رو با خودش بیاره و درباره اش برای بچه ها توضیح بده.

بعد با کمک همدیگه اونا رو بر اساس محل زندگی، اهلی و  وحشی، گوشت خوار و گیاه خوار بودن و ... دسته بندی شون کردیم.

حیواناتی مثل گرگ، گوریل، پلنگ و ... رو هم برای حرف (گ) که تازه یاد گرفتیم مثال زدیم.

 

 

 

 

  

اضافه کردن دیدگاه جدید

alireza