شناسه : 217
دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 10:17 2020-2-10 10:17:54

با نخودهایی که به هر کس داده بودیم شروع کردیم دسته های 2 تا 10 تایی رو درست کردن.

دسته بندی 10 تایی برای یادگیری اعداد دو رقمی و نوشتن جدول ارزش مکانی خیلی بهمون کمک می کنه.

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید

alireza