شناسه : 209
شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 12:13 2020-2-1 12:13:18

قرار گذاشتیم که هر کدام از بچه ها یک ساعت درست کنند و با خودشان به کلاس بیاورند...

هر کدام از بچه ها با ساعت های خودشان کار کردند و مدت زمان حضور در مدرسه، مدتی را که در راه هستند تا به مدرسه برسند و ... را خودشان شروع به محاسبه کردند. ساعت هایی که ساخت خودشان بود باعث شد تا با علاقه بیشتر و ملموس تر درس را یاد بگیرند.

و البته بعضی از دخترهای گلمون خلاقیت های قشنگی در ساخت ساعت ها به کار برده بودند.

 

 

 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید

alireza