شناسه : 180
شنبه 23 آذر 1398 ساعت 09:59 2019-12-14 09:59:39
<p>خوشه هایی طلایی گندم، از طرف آقای کشاورز آرد شده بودن...</p>

خوشه هایی طلایی گندم، از طرف آقای کشاورز آرد شده بودن...

... و به دست آقای نانوا تبدیل به خمیر شده بودن. ما هم از این خمیرهای نرم استفاده کردیم و با کمک همدیگه نون که برکت خداست رو درست کردیم و خدا رو بابت این نعمت خوب و خوشمزه ای که بهمون داده شکر کردیم.

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید

alireza