شناسه : 149
دوشنبه 6 آبان 1398 ساعت 09:08 2019-10-28 09:08:03
<p>امروز در کلاس یاد گرفتیم ردیف و ستون رو چگونه با هم ترکیب کنیم...</p>

امروز در کلاس یاد گرفتیم ردیف و ستون رو چگونه با هم ترکیب کنیم...

با ترکیب کردن ردیف و ستون، شکل های جدید و جالبی ایجاد کردیم.

اضافه کردن دیدگاه جدید

alireza