شناسه : 138
شنبه 13 مهر 1398 ساعت 09:21 2019-10-5 09:21:42

برای اینکه با دست های قوی بریم سراغ یادگیری الفبا، شکل بعضی از نشانه ها رو روی تخته های کلاسی و دفترهامون حسابی تمرین کردیم.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید