شناسه : 136
چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 08:56 2019-10-2 08:56:37

بچه های ما واگن های یک قطار اعدادند.

رئیس قطار از هر واگنی که سوال می کنه، باید بدونه قبل و بعد واگن خودش واگن شماره چند وایساده.

(تو ستون وسط یک مستطیل، تعدادی دایره بود. از بچه ها خواستیم که عدد قبل ستون رو سمت چپ و عدد بعد ستون رو سمت راست، با نخود و لوبیا برامون مشخص کنن.)

اضافه کردن دیدگاه جدید