شناسه : 79
پنجشنبه 18 شهريور 1395 ساعت 12:19 2016-9-8 12:19:58
کارشناسان آموزشی و متخصصین تربیتی حوزه آموزش و پرورش کودکان دوره ابتدایی با رویکرد حکمت بنیان، بر اساس مبانی اسلامی اتاق فکر فعالی را برای اهداف مدرسه تشکیل داده اند

کارشناسان آموزشی و متخصصین تربیتی حوزه آموزش و پرورش کودکان دوره ابتدایی با رویکرد علوم و معارف اسلامی  اتاق فکر فعالی را برای راهبرد اهداف مدرسه تشکیل داده اند تا همواره برای رسیدن به هدف های ساختار آموزشی مورد نظر مجموعه از یک سو و همچنین هنگام مواجهه با چالش های آموزشی از سویی دیگر، همراه و یاری بخش کادر آموزشی دبستان باشند.

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید