شناسه : 79
دوشنبه 6 آبان 1398 ساعت 11:19 2019-10-28 11:19:58
رشد و تربیت کودکان ویژه پیش دبستان و دبستان

جلسات سخنرانی جناب آقای دکتر خردمند تحت عنوان « رشد و تربیت کودکان ویژه پیش دبستان و دبستان» در مدرسه ولایت مطهر برگزار می شود.

 

enlightenedجلسه اول.mp3 | دانلود فایل

enlightenedجلسه دوم.mp3 | دانلود فایل

enlightenedجلسه سوم.mp3 | دانلود فایل

enlightenedجلسه چهارم.mp3 | دانلود فایل
 
enlightenedجلسه پنجم.mp3 | دانلود فایل
 

اضافه کردن دیدگاه جدید

alireza