شناسه : 208
شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 11:21 2020-2-1 11:21:47
<p>تصاویر را بچه ها در گروه های دو نفره ای که تشکیل دادند، کشیدند.</p>

تصاویر را بچه ها در گروه های دو نفره ای که تشکیل دادند، کشیدند.

سپس تصاویر را به تخته نصب کردیم، دو گروه پای تخته می آمدند،  گروه ۱ یکی از  تصاویر را به عنوان رمز انتخاب کرده و گروه ۲ باید رمز را حدس میزدند، گروه ۱ به کمک چرخاندن فلش قرمز آنها را به سمت رمز راهنمایی میکرد.

 

 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید

alireza