شناسه : 102
جمعه 19 شهريور 1395 ساعت 17:23 2016-9-9 17:23:45
پروژه شناخت گياهان
اهداف پروژه:
١:آشنايي بچه ها با گياهان خوراكي و غير خوراكي و  فوايدآن ها  
و ایجاد  روحيه همكاري و   تقويت مهارت دست ورزي
فعالیت کلاسی

پروژه شناخت گياهان

پروژه شناخت گياهان اهداف پروژه: ١:آشنايي بچه ها با گياهان خوراكي و غير خوراكي و فوايدآن ها و ایجاد روحيه همكاري و تقويت مهارت دست ورزي
در ادامه پروژه شناخت گياهان ما به شناخت گياهان دارويي و تهيه دمنوش ها رسيديم.
در ابتدا بچه ها گياهان را بو و لمس كردند.
و با خواص هركدام از گياهان آشنا شدند و در مورد نبات صحبت كرديم و قرار شد خودمان نبات هم درست كنيم .
بچه ها دوست داشتند كه برگ هارا به طور خشك بخورند كه امتحان كردند ولي به مذاقشان خوش نيامد. 
با كمك مهماندارمان آبچوش تهيه كرديم و برگ ها و نبات را درون آن ريختيم و بچه ها با شوق تغيير حالت برگ ها و تغيير رنگ آب را مشاهده ميكردند و برايشان بسيار جالب بود كه برگ
شكننده به ليمو الان انقدر نرم شده است،
باهم دمنوشمان را دم كرديم و شروع به چيدن ليوان ها كردند در حين چيدن ليوان ها با هم رياضي هم كار ميكرديم .
بچه هاي كلاس هاي اول و دوم و سوم را شمارش ميكرديم و باهم جمع ميكرديم .
بچه ها از دوستانشان پذيرايي كردند و براي دوستانشان از خواص اين دمنوش ميگفتند.
در آخر هم راجع به نحوه رشد دانه ها صحبت كرديم و بچه ها هركدام نقاشي دانه ريزه ميزه اشان را كشيدند.
 
 
 
 
 
 

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید

alireza