سوادآموزی اَ

امروز آقای اسب سوار از شهرک الفبا مهمان کلاسمون بود...

آغاز سوادآموزی / حرف آا و ب

بعد از یک ماه تمرین و تلاش، بالاخره برای سوادآموزی آماده شدیم و وارد داستان شهرک الفبا...

چوب خط

شمردن با خط ها

اجسام روی آب

امروز بررسی کردیم که چه اجسامی روی آب می مونن و کدوما نمی مونن...

 

ترکیب ردیف و ستون

امروز در کلاس یاد گرفتیم ردیف و ستون رو چگونه با هم ترکیب کنیم...

صفحات

alireza